Sved-Magyar Mixed-Media Képzőművész

Svéd-Magyar Mixed-Media Képzőművész

SI-LA-GI (Szabolcs Szilágyi) 1949 szeptember 17.-én arisztokrata családba született Tokajban. 1966-ban Olaszországon keresztül Svédországba emigrált. Tanulmányait a Stockholmi Képzőművészeti Akadémia festő szakán, majd a Stockholmi Egyetem Művészettudományi szakán folytatja.

1968-tól experimentális filmezéssel és fotózással is foglalkozik. 1973-tól a videófilm képzőművészetben való alkalmazásának egyik úttörőjévé válik (videóinstallációk).

Az 1970-es évek végén társalapítója és vezetője lesz a stockholmi “Video Nu” művészeti stúdiónak. Hosszú utazásai az öt kontinens országaiba, valamint a japán harcművészet és a buddhizmus szemlélete is hatással vannak konceptuális alapú művészeti munkásságára.

SI-LA-GI:

“Számtalan változatban írhatom le életem kiemelkedőnek tűnő történeteit, de mindig hamis lesz. Még akkor is, ha külön-külön minden igaz.

1966-ban 16 évesen, kalandos úton kerültem Magyarországról Olaszországon keresztül Svédországba. Később még vagy 12 országhatárt léptem át illegálisan különböző okokból.

1978-ban a Himalája hegyein gyalog mentem Sikkimbe, mert találkozni akartam Őszentségével, a XVI. Gyalva Karmapával, Tibet egyik megvilágosult mesterével. 1980-ban egy barátomat kicsempésztem Kelet-Európa zárt világából a szabadnak tűnő nyugatra. Soha semmilyen formában nem tudtam elfogadni a határokat. Tizenévesen kipróbáltam a legtöbb drogot és a bűnözést, majd egyik napról a másikra önszántamból abbahagytam, és egy évtizedig japán mesterek mellett az Okinava Karate gyakorlása vált életem domináns részévé. A Stockholmi Királyi Akadémián festészetet tanultam, a Stockholmi Egyetemen pedig művészettörténetet. Majd, ha összegezem, éveket töltöttem buddhista kolostorokban elvonulásokkal, gyakorlással.

Ezzel a szöveggel mítoszt építek, amit le is kell rombolni. Egyszerre vagyok buta és okos, kemény és lágy, erős és gyenge, őszinte és hazug, gazdag és szegény, öntelt és szerény. Ez is hamis.

A művészet eszköz és lehetőség személyesnek, provokatívnak, gondolkozónak, kísérletezőnek, függetlennek, szabadnak lenni. Magamat a felszínre hozni és ugyanakkor magamat is megkérdőjelezni.

Ha mások elvárásainak akarnék megfelelni, azt színháznak hívnám, mert célja csupán illúziókeltés es ez számomra ellentétes a művészet céljával. Munkáimban a személyes és társadalmi történésekre, változásokra reflektálok elvárásoktól függetlenül és örülök a megvalósított relatív szabadságnak.

Autentikus mű csak személyes tapasztalatra, élményre épülhet. A műalkotás autentikus voltát, az alkotó autentikus élete érvényesíti.

Ha valaki lényegtelen dolgokkal foglalkozik, annak az alkotása csak lényegtelen lehet. Mi a lényeges? Az, hogy mindenki és minden mulandó.”

Munkái nem formai és esztétikai megoldásokról szólnak. A valóság közvetlen feltárása és minden szintű intellektuális, érzelmi megértése és megértetése az, melyen dolgozik. Nem elkábítani igyekszik, hanem ébreszt…
Dr. Lajos Pressing
Munkáival kapcsolatban kérdéseket teszünk fel; megmozgat, de ugyanakkor nyitott marad. Alkotásai nem befejezett produktumok, nem termékek, hanem kommunikációs eszközök, kommunikációs rendszerek. Személyisége megfelel a kortárs művészet, sőt mondhatnánk a globális kultúra legmodernebb szellemiségének…
Pierre RESTANY, francia művészettörténész
A művész identitását nem valamely iskola, műfaj, vagy technika ismereteivel való azonosulás adja, hanem a saját emberi élményei, találkozásai és fölismerései, melyek láthatóvá tétele érdekében bátran, szabadon, szuverén módon használ bármilyen eszközt, stílust és kifejező közeget. Ez a szabadság, mely egyformán képes megnyilvánulni a minimalizmus vagy expresszivitás közegében, nem szubjektivitásból vagy személyes önkényből fakad. SI-LA-GI szabadsága a születési-, faji-, kulturális-, és lélektani kondicionáltságát áttörő, egyetemes jelentőségére ráébredő ember méltóságának a kifejeződése, aki alkotója és használója, de nem rabszolgája eszközeinek és létfeltételeinek…
Dr. Lajos Pressing
SI-LA-GI (Szabolcs Szilagyi)